Kotnikova ulica 20
Ljubljana
1000
Slovenia
Facebook Instagram GooglePlus Twitter Linkedin Youtube

Zdrav životni stil može sprečiti raka pankreasa

  • 24. septembar 2018

Rusmir Mesihović, rođen u Sarajevu, završio je studije interne medicine, a gastroenterologiju studirao je u Engleskoj, Nemačkoj, Italiji i drugim evropskim zemljama. Doktorirao je 2002. godine. Profesor Mesihović je autor pet stručnih knjiga i brojnih naučnih radova iz oblasti gastroenterologije.

Mesihović skreće pažnju na veliki problem savremenog društva, odnosno raka pankreasa.

Napominje da je rak pankreasa multidisciplinarna bolest.

“Moramo ga posmatrati i dijagnozirati multidisciplinarno. Važno je sarađivati sa endoskopskim gastroenterologom, onkologom, patologom, hirurgom i radiologom,” rekao je Rusmir Mesihović.

U današnjem svijetu različita udruženja i organizacije ukazuju na štetne efekte pušenja, što je jedan od uzroka raka pankreasa. Napredak njihovih napora već je pokazan, s obzirom na smanjenje broja pacijenata.

Pored pušenja, ima i drugih faktora koji utiču na nastanak raka.

"Uzrok raka je obično nepoznat. Međutim, postoje poznati faktori koji povećavaju rizik od bolesti. Pored pušenja, to je stres, alkohol, retka fizička aktivnost i neadekvatna ishrana ", rekao je profesor Mesihović, bivši direktor Instituta za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.

Koje su preventivne mere za sprečavanje oboljenja pankreasa?

Bolest može biti sprečena zdravim životnim stilom. Rezultati švedske studije pokazali su, da jedan agrum dnevno smanjuje rizik od raka pankreasa za pola.

“Prekid pušenja, puno povrća, smanjeni unos alkohola, redovna fizička aktivnost sigurno sprečava razvoj različitih bolesti, uključujući rak pankreasa", dodao je doktor.

Mnogi stručnjaci za bolesti pankreasa zaustavljaju Adriatic Pancrease Disease Association.

Već smo imali nekoliko sastanaka u Sarajevu i Tuzli, gdje smo postavili temelje ove organizacije. Intenzivno radimo na organizovanju kongresa u jesen ili na kraju ove godine kako bismo istakli važne tačke o bolesti pankreasa i razvili nove smernice.

Sve vijesti