Kotnikova ulica 20
Ljubljana
1000
Slovenia
Facebook Instagram GooglePlus Twitter Linkedin Youtube

Mesihović oduševio na 8. kongresu

  • 19. oktobar 2018

Split - 8. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD) sa međunarodnim sudjelovanjem održan je bio u hotelu Le Méridien Lav u Splitu u 11. do 14. listopada 2018. godine, a na dogadjao aktivno je ulogu imao i dr. Rusmir Mesihović.

Zajedno sa 8. kongresom HGD-a održan je bio 2. međunarodni simpozij Adriatic kluba za imunologiju sluznice. Stručni i znanstveni program oba skupa odvijao se je plenarno i paralelno ovisno o temama sekcija.

Dr. Rusmir Mesihović, nekadašnji federalni ministar zdravstva BiH, imao je predavanje i ekspertizu na temu "EUS in gastric diseases" te na problematiku "EUS želuca".

Mesihović je istekao zadnje rezultate u medjunarodnoj medicini na tom področju, napredku stručnjaka u ex Yu regiji te se zahvalio svim gostima, pogotovo predsjedniku Organizacijskog odbora i predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva Prof. dr. sc. Miroslavu Šimuniću.

Mesihović, nekadašnji direktor UKC Srarajevo, isto tako rekao je, da "je gastroenterologija jedna od najpropulzivnijih disciplina u medicini i ovakvi sastanci omogućavaju da kontaktima s domaćim i stranim ekspertima iz različitih područja gastroenterologije, kao i razmjenjujući vlastita iskustva, obogatimo svoje znanje na dobrobit naših pacijenata."

Rusmir Mesihović

8. Kongres

Sve vijesti