Kotnikova ulica 20
Ljubljana
1000
Slovenia
Facebook Instagram GooglePlus Twitter Linkedin Youtube

Curriculum Vitae

Rusmir Mesihović

lične informacije

Mesihović Rusmir

Mesihović Rusmir

Mesto i datum rođenja:
25.1.1964,
Sarajevo,
Bosnia and Hercegovina

Obrazovanje

 • Osnovna škola:
  Sarajevo, London 1970-1978
 • Gimnazija:
  Sarajevo 1978-1982
 • Medicinski fakultet:
  Medicinski fakultet u Sarajevu 1983-1988
 • Diploma:
  Medicinski fakultet u Sarajevu /9.5,excellent/ 1988
 • Specijalizacija:
  KCUS, Klinika za gastroenterohepatologiju 1990-1993
 • Magisterij:
  Medicinski fakultet u Sarajevu 1993
 • Specijalizacija:
  Hammersmith Hospital, Gastroenterology unit, London, Velika Britanija 1994,1995
 • Specijalizacija:
  University of Ljubljana Clinical Center Ljubljana Internal Clinic 1995
 • Doktorat:
  Medicinski fakultet u Sarajevu 2002

Specijalizovan u medicinskom menadžmentu.

Karijera

 • 1998
  KCUS, Klinika za gastroenterohepatologiju
 • 1998
  Asistent u Gastroenterohepatologiji,
  Medicinski fakultet u Sarajevu
 • 2002
  Docent za gastroenterohepatologiju,
  Medicinski fakultet u Sarajevu
 • 2003 
  Zamjenik šefa Klinike za gastroenterohepatologiju,
  KCUS
 • 2004
  Šef Odjela za endoskopsku dijagnostiku i ultrazvuk,
  KCUS, Klinika za gastroenterohepatologiju
 • 2006
  Zastupnik
  Parlament FBiH, Predstavnički dom
 • 2008
  Vanredni profesor u Gastroentreohepatologiji,
  Medicinski fakultet u Sarajevu
 • 2008
  Vanredni profesor
  Medicinski fakultet u Sarajevu
 • 2008
  Šef Klinike za gastroenterohepatologiju
  KCUS
 • 2011
  Ministar
  Ministarstvo zdravstva FBiH
 • 2014
  Poslanik
  Parlament Federacije BiH, Zastupnički dom
 • 2014
  Redovni profesor
  Medicinski fakultet u Sarajevu
 • 2015
  Generalni direktor odsjeka interne medicine
  Klinički centar Unverziteta u Sarajevu
 • 2018
  Gostujući profesor
  Univerzitet u Ljubljani, Slovenia
 • 2018
  Gostujući profesor 
  Univerzitet ECPD, Belgrade

Training

 • General Practitioner,
  Gastroenterohepatology Internal Clinic University of Sarajevo,
  1989-1990.
 • Specialization of Internal medicine,
  Gastroenterohepatology Internal Clinic University of Sarajevo,
  1990-1993.
 • Specialization of Internal medicine Gastroenterohepatology
  Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC),
  Slovenija 1993-1994.
 • Training in endoscopy,
  Hammersmith Hospital, Gastroenterology unit,
  London, 1994, 1995.
 • Training in Abdominal Ultrascan,
  Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC),
  Slovenija 1995.
 • Training in Abdominal Ultrascan,
  Hammersmith Hospital,
  Department of Diagnostic Radiology London,
  UK 1994.
 • Training in Abdominal Ultrascan,
  Klinička bolnica Sveti Duh,
  Department of Hepatogastroenterology,
  Zagreb, Hrvatska 1996.
 • Training in Endoscpy, Abdominal Ultrascan,
  Klinički bolnički centar Zagreb, Institute of Gastroenterology,
  Zagreb, Hrvatska 1996.
 • Training on Institute of liver Disease, 
  Kings Coledge Hospital London,
  UK 2000.
 • Training in Endoscopic ultrasound, 
  Univerzitetni klinični center Maribor, Departemnt of gastroenterology, 
  Slovenija 2002.
 • Training in Endoscopic ultrasound Internal departement, 
  University clinic Charite Berlin,
  Njemačka 2002.
 • European Postgraduate Gastro-Surgical school,
  Endosonoraphy live,
  Amsterdam 2003.
 • Training in endoscopic ultrasound,
  Department of Gastrenterology, Pacreatobilliary disease,
  Midllesex Hospital London,
  UK 2003.
 • Training in Routine Endoscopyand Endoscopic Ultrasound,
  Universia di Bologna Gastroenerologia ed Endoscopia digestive, 
  AUSL- Imola, Ospeda di Castel San Pietro Terme Italy,
  2003.
 • Training in Endoscopic linear Ultrasound,
  Klinički bolnički centar Zagreb, Institute of Gastroenterology,
  Zagreb, Hrvatska 2003.
 • Training in Endoscopic linear Ultrasound,
  Midllesex Hospital London,
  UK 2004.
 • Advanced Training in ERCP and EUS,
  Midllesex Hospital London,
  UK 2005.
 • Training in EUS - 3D,
  Universia di Bologna Gastroenerologia ed Endoscopia digestive,
  AUSL - Imola, Ospeda di Castel San Pietro Terme Italy,
  2006.
 • Advanced Training in EUS,
  Midllesex Hospital London,
  UK 2006.

Research & Position

Research

 • Honorary research fellow,
  Gastroenterology unit Hammersmith Hospital London UK 1994,1995

Position

 • Gastroenterohepatology Clinic,
  Clinical Center University of Sarajevo
  1988 - present
 • Coordinator of the Liver transplant team
  2003
 • Deputy Head of Association for Gastroenterohepatology of Bosnia and Herzegovina
  2005 - present
 • Head of Diagnostic and Endoscopy Department at Gastroenterohepatology Clinic,
  Clinical Center University of Sarajevo 2004 - 2008
 • Deputy Head of Division for Gastroenterohepatology,
  Clinical Center University of Sarajevo 2003 – 2008
 • Head of Division for Gastroenterohepatology,
  Clinical Center University of Sarajevo
  2008 - 2011
 • Minister of health of Federation of Bosnia and Herzegovina
  2011 - 2015
 • Managing director of Clinical center University of Sarajevo
  2015 –2015
 • Head of Institute for Gastroenterology and hepatology University Clinical Center Sarajevo 2015-2016
  Expert Medical advisor MC Barsos Ljubljana,Slovenia 2016-

Društva

Društva

 • Bosnia&Hercegovina Associations of MD
  Član, 1992
 • European Association of the Study of the Liver EASL
  Član, 2002
 • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology. ESGAR
  Član, 2003
 • AGA American Gastroenterohepathology Association
  Član, 2003
 • ASGE American Society for Gastrointestinal Endoscopy
  Član, 2006
 • ESGE The European Society of Gastrointestinal Endoscopy
  Član, 2007
 • European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
  Član, 2008
 • General Ansembly ESPEN The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
  Član, 2009
 • General Ansembly of UEGW
  Član, 2009
 • Assotiation of Gastroenterologist and Hepatologist B&H
  Predsjednik, 2009-2017
 • FASGE American Society for Gastrointestinal Endoscopy (fellowship)
  Član, 2014
 • EBGH 
  Član, 2009-present
 • HGD Croatian assotiation of gastronterology
  Član, 2016
 • SZG Slovenian society of gastroenterology
  Član, 2016

Monografije

Monografije:

 • Infekcija Helicobacter pylori i prirodni tijek bolesti gastroezofagealnog refluksa,
  2002
 • Praktična gastroenterologija i hepatologija,
  2004
 • Praktični EUS u gastroenterologiji,
  2006
 • Gastrointestinalna endoskopija,
  2009
 • Praktična gastroenterologija i hepatologija, revidirano i uvećano izdanje
  2014

Publikacije: 

Napisao je više od 200 publikacija.

Biografija

Mesihović Rusmir rodjen je u Sarajevu 25.1.1964 gdje je završio osnovnu školu, Prvu gimnaziju i 1988 godine Medicinski fakultet. Specijalizaciju iz interne medicine završio u Ljubljani 1995 godine. Educirao se iz gastroenterohepatologie u Engleskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i drugim europskim zemljama. Doktorsku diplomu završio je 2002 godine, pod naslovom: "Medicinski menadžment".

1998 postao je asistent na Medicinskoj školi u Sarajevu, gdje je radio u Gastroenterohepatologiji. U periodu od 2002 godine do 2016 godine bio je izmedju ostalog zamjenik šefa Klinike i šef Klinike za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine.

Autor je više od 200 publikacija, monografija i drugih naučnih radova. Autor je pet recenziranih knjiga od toga dva Univerzitetska udžbenika. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, vršio funkciju šefa katedre za internu medicinu na matičnom fakultetu.

Dugogodišnji član SDP a BiH, Predsjednik Savjeta za zdravstvo od 2009 do 2014, Predsjednik aktuelnog odbora za zdravstvo SDP BiH. Ćlan Glavnog odbora SDP BiH od 2006 godine. Na zadnjem kongresu je izabran za Podpredsjednika SDP BiH. 2006, 2010 i 2014 godine izabran u Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od 2006 do 2010 bio je Predsjednik Odbora za obrazovanje ZD PFBiH. Od marta 2011 do januara 2015 vršio je funkciju Ministra zdravlja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Od januara do decembra 2015 vršio je funkciju Generalnog direktora UKCS.

Trenutno je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacij Bosne i Hercegovine.

NAJNOVIJE VIJESTI

Čitaj više

Razgovor o aktuelnim pitanjima

Razgovor o aktuelnim pitanjima

Novi intervju, u kojem odgovaram na trajno aktuelna pitanja. Pogovor se otvorio razmišljanjem o napredovanju u dijagnostici raka na pankreasu.Nagovorili smo..

Čitaj više